در ستایشِ پاسداری از زیبایی

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] قبل از خواندن: گویا تلخی بر کام‌مان تیره شده. اما باید به‌هوش باشیم و از تلخ‌جانی حذر کنیم. چه بسیار نامردمی‌ها و فریبکاری‌ها که جان‌مان را می‌خراشد. دستِ نامردمان و فریبکاران گاه بسیار به ما نزدیک است؛ گاه روزگاری -برای اندک‌زمانی خرد- در دستان‌مان بوده است. آیا خباثتِ خبیثان برهان و دلیلی‌ست برای بی‌باور شدن …

ادامه مطلب

غلامحسین‌خان! انکارکنندگانِ عشقت باورمند شده‌اند!

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] نویسنده هزار بار می‌میرد، بارها در نبردی عاشقانه زخم می‌خورد، زمین می‌افتد، بلند می‌شود، کلمه می‌شود تا سال‌ها بعد کلکسیونرها پولدارتر شوند. در زندگی هر نویسندۀ رنج‌کشیده‌ای «طاهره»ای هست که نامه‌ها را بی‌جواب می‌گذارد.

ادامه مطلب

عشق راستین و میوۀ خدای‌گونه‌ای به نام جاودانگی

[مدت‌زمان خواندن: ۸ دقیقه] توجه: متنی که در ادامه می‌خوانید، باورِ من در همان تاریخی‌ست که آن را نوشته‌ام. این باور در گذر زمان و بر اساس دریافته‌های تازه‌ام دستخوش تغییرهای اساسی شده است. پیشتر عشق را معنی زندگی می‌دانستم و امروز، در انسان‌ساز بودنِ عشق تردیدهایی دارم (۱۴ فروردین ۱۳۹۸) پیش‌خوان: اول‌بار که چیزکی دربارۀ عشق نوشتم به …

ادامه مطلب

چهارراه حسرت

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] در ازدحامِ گرما‌زدۀ چهارراه حسرت آش‌فروش‌ها گوش‌به‌زنگِ صدای اذان بودند. چای‌فروشِ دوره‌گرد یواشکی چای می‌فروخت و دختر و پسری جوان پشت به فضای باز تئاتر شهر و چسبیده به خروجی مثلثی‌شکلِ مترو چای‌شان را سر می‌کشیدند. آفتاب رفته‌رفته کم‌رمق‌تر می‌شد. نرمه‌نسیمی از شرق می‌آمد که خنک نبود. آدم‌ها از ورودی مترو بیرون می‌زدند یا از …

ادامه مطلب

زندگی بی‌عشق چه بیهودگی فرساینده‌ای است

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] های افسانه! زندگی -بی‌عشق- چه بیهوده است. خواستم بخوابم. گفتگوی سادۀ چند رهگذر از پنجرۀ اتاق تو زد و روی خوابم پاشید. رختخوابم شد قایقِ دریای خیال. اگر خیال‌ها حجم داشتند، اتاقم پُر می‌شد، خانه پُر می‌شد، شهر پُر می‌شد. قایقِ خیالم بادبانی بود. باد زد. بادبانِ قایق بال شد، قایق پر کشید. در آسمان …

ادامه مطلب

اول و آخرِ عشق بوییدن است

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه] اولِ عشق بوئیدن است. بوئیدن هنری‌ست برای خودش. باید که بلدِ این کار باشی. خوب برانداز کنی، خوب نگاه نگاه کنی و بهتر از این‌ها ببویی و حتی اگر دلت خواست از بوسه دریغ نکنی. قدمِ دومِ عشق پوست برداشتن است و این قدمی‌ست که لطافت و ظرافت می‌طلبد و حلاوت و ملاحت می‌بخشد. تازه …

ادامه مطلب