برای تماس با حسام الدین مطهری و ارسال نظرها و پیشنهادهای خود دربارهٔ آثارش می‌توانید از فرم زیر یا رایانامه Hesam(at)Hmotahari.com استفاده کنید.
اگر می‌خواهید نامه یا بسته‌ای ارسال کنید از این نشانی استفاده کنید: تهران، صندوق پستی 437-13145 (مطهری)
 
[contact-form to=’hesam.motahari@gmail.com’ subject=’یک پیام از سایت شخصی’][contact-field label=’نام’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’رایانشانی’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’شمارۀ تماس’ type=’text’/][contact-field label=’متن پیام’ type=’textarea’ required=’1’/][bws_google_captcha][/contact-form]