نوروز مبارک

جهانِ غبارزدهٔ امروزمان، به دودهٔ جهلِ خودمان آلوده‌ست. بزه‌کاری، تکفیر، فرار از گفتگو، خودحق‌پنداری، قضاوت کردن دیگران، خون‌ریزی و جنگ، نفی دیگران، حسادت و بی‌سوادیِ ما جهان را تیره می‌دارد. بخوانیم تا جهانی نو بسازیم؛ جهانی بدونِ خشونت و جهل و خودبینی. بخوانیم تا خدای را و خلق را و خود را بازبشناسیم. جهانِ ما تشنهٔ اعتدال است و گمشدهٔ روزگار را نخواهیم یافت، جز با خواندنِ جان و حالِ پدران و برادران‌مان.
نوروزتان مبارک، عاقبت‌تان خوش.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com