داستان دنباله‌دار داستان دنباله دار

یک سال داستان دنباله‌دار

به‌یادِ پاورقی‌های خاطره‌انگیز، مدتی قبل به‌ذهنم رسید داستان دنباله‌دار منتشر کنم. ذهنم را پس و پیش کردم و مشورت گرفتم که در کجا و چطور تکه‌ها را منتشر کنم. تا عاقبت به ایدۀ یک سال داستان دنباله دار رسیدیم. پاورقی…

خانهٔ مروارید

جیغِ سوتِ آماده‌باش، مرغ‌های راه‌گم‌کرده و کرختِ دریایی را تاراند. آسمان یک‌سر خالی شد. سکوی نفتی چون پشتهٔ نهنگی تیره بر رنگیِ دریا کاهلانه و بی‌تحرک جا سفت کرده بود. سرپرستِ سکو تکنسین‌ها را با شتاب خواند. چهره در هم‌کشیده…

ادای دینی به خرمشهر: دخترانِ جنگ

توضیح: سال‌هاست که سعی می‌کنم این داستان را بنویسم. سال‌هاست که سعی می‌کنم به خرمشهر ادای دین کنم. سال‌هاست که سعی می‌کنم ولی از سعی‌ام راضی نیستم. حالا، این است آن‌چه که امشب زاییده شد: ××× در سولهٔ حفاظت‌شدهٔ شرکتِ داسو،…

رمان «بیرون افتاده از کفن» برای اندروید + ePUB

بیرون افتاده از کفن رمانی آخرالزمانی است. رمانی که در آن شخصیت‌ها با وقایعی هولناک مواجه می‌شوند و می‌کوشند از پس زنده نگه داشتن خود بر بیایند. این رمان، داستانِ باز پس دادنِ بارِ گناه است. در سال ۹۲، رمانی…