نمی‌دانم کِی، ولی یک روز از این‌جا خواهم رفت. می‌روم جایی که مردمش هنوز بویِ تنِ گوسفند را می‌فهمند، صدایِ‌ رود را می‌نوشند، تن‌شان را به باران می‌سپرند…
یک روز می‌روم.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com