دربارۀ زندگی

انقلاب‌ها مادرِ خود را می‌خورند!

توده‌ها به امیدِ زندگی بهتر علیه نظام‌ها می‌شورند، انقلاب می‌کنند و برمی‌اندازند. ناگهان قدرتِ نو برمی‌آید و یوهاها! به جای تغییر ساختار، این توده‌ها هستند که مجبور به تغییر می‌شوند. از تغییر در چهره و سر و وضع گرفته تا شیوهٔ اندیشیدن. این‌گونه است که هر انقلابی مادرِ خود را می‌درد و می‌خورد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com