دربارۀ زندگی

من دلم سخت گرفته است…

وطنم مثلِ خانواده‌ای از هم پاشیده است که روزگارش را با مذمتِ همسایه‌ها و قضاوتِ بدی‌هایِ دیگران گذرانده. وطنم خانواده‌ای پرمدعا است که می‌خواسته و می‌خواهد برایِ همهٔ همسایه‌ها نسخه بپیچد و حالا گرفتارِ برادرکشی‌هایِ خود شده است.
و من ترجیح می‌دهم در خانواده‌ای غریبه زندگی کنم تا رنجِ تکرارِ ادعاهایِ دهن‌پرکنِ خانواده‌ام دست از سرم بردارد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com