معادل‌سازی واژگان بیگانه

معادل‌سازی واژگان: مسیرِ چپکی یا گرداندنِ لقمه دورِ گردن

خوش‌مان بیاید یا نه، ما مصرف‌کنندگانِ فناوری هستیم نه مبتکرانش. مواجهۀ منفعلانۀ ما با فناوری پرواضح است. روندِ کاریکاتوریِ معادل‌سازی واژگان بیگانه در حوزۀ فناوری معلول همین رویکرد است.

معادل‌سازی واژگان بیگانه

مسیرِ چپکی: ترجمۀ نظیر به نظیر

در دهۀ ۸۰ شمسی، بسیاری از لحظاتِ کمدی ناب، موقعی شکل می‌گرفت که یک عامیِ آذری‌زبان در ذهنش به‌دنبالِ معادلِ فارسی کلمات می‌گشت. بسیاری از ما وقتی تلاش می‌کنیم انگلیسی حرف بزنیم به همین وضعِ خنده‌دار دچار می‌شویم چون به‌اصطلاح «اهلِ زبان» نیستیم.

آذری‌زبان‌ها را دستمایۀ طراحی لطیفه‌ها و جوک‌ها کردیم و از برنامه‌نویسان عزیزمان غافل شدیم. آن‌ها هم همین کار را می‌کردند و البته همچنان به آن مشغولند.

بی‌توجهی به بافتِ فرهنگی، نشناختنِ مفهوم، تفاوتِ نگرش به موضوع، تفاوت در نوعِ مواجهه، تفاوت در فرایندِ شکل‌گیری واژگان، تفاوت در نوعِ عمل و… به این وضع دامن زده است.

ادامۀ مطلب...

من در شبکه‌های اجتماعی

نوشته‌های مرتبط