دربارۀ زندگی

مردی که از بالای ساختمان حاشیهٔ اتوبان به دور دست خیره شده است

هر از گاه تصویرِ مردی را می‌بینم که روی دیوارِ حاشیهٔ اتوبان ایستاده است. تصویری از او که اسلحه‌ای به اندازهٔ خودش روی دست گرفته تا نگذارد دشمن خانه‌اش را بگیرد. ربطی به سومِ خرداد ندارد. هر زمان، هر بار که از اتوبانی در تهران رد می‌شوم، به یاد می‌آورم که در زمینِ خدا، بسیار بسیار شرمندهٔ مردی هستم که نامش به نیکی برده می‌شود.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com