دربارۀ زندگی

محلهٔ اورانگوتان‌ها

من مطئنم اطرافِ محلهٔ ما تعداد زیادی گوریل، اورانگوتان، میمون یا شانپانزه زندگی می‌کنند. و این قضیهٔ را غیر از من، «مرکزِ اپیلاسیونِ ارکیده» هم می‌داند. چون تقریباً هر هفته آگهی‌هایش را رویِ در و دیوارِ محله می‌چسباند.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com