دربارۀ زندگی

سرخوش از دیدار

همینگویِ بزرگ پیش از رسیدن به مرزهای ایران در بوران جان می‌سپرد…IMG_20812
از مارک تواین جز تلِ خاک و سنگِ گوری باقی نبود…
ایشی‌گورو نامی غریب و چهره‌اش شبیه میلیون‌ها چشم‌بادامی دیگر بود…
از ویلیام فاکنرِ عظیم چیزی نشنیده بودیم و محروم‌مانده از دنیای سرگیجه‌آورش می‌ماندیم…
دکتروف بسیار پیش از این‌ها مرده بود…
اگر خداوند تو را به ما نمی‌بخشید.
رب‌النوعِ سفرِ کلمات!
قلمت را هرمس نگاه‌بان است. و ما، و هر آنکه نَمی از دریایِ کلمات چشیده است، قدردانِ توست. نامت بلند، استاد نجف دریابندری!


ساعاتی پیش این متن را تقدیمش کردم.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com