دربارۀ زندگی

سرخوش از دیدار

همینگویِ بزرگ پیش از رسیدن به مرزهای ایران در بوران جان می‌سپرد…IMG_20812
از مارک تواین جز تلِ خاک و سنگِ گوری باقی نبود…
ایشی‌گورو نامی غریب و چهره‌اش شبیه میلیون‌ها چشم‌بادامی دیگر بود…
از ویلیام فاکنرِ عظیم چیزی نشنیده بودیم و محروم‌مانده از دنیای سرگیجه‌آورش می‌ماندیم…
دکتروف بسیار پیش از این‌ها مرده بود…
اگر خداوند تو را به ما نمی‌بخشید.
رب‌النوعِ سفرِ کلمات!
قلمت را هرمس نگاه‌بان است. و ما، و هر آنکه نَمی از دریایِ کلمات چشیده است، قدردانِ توست. نامت بلند، استاد نجف دریابندری!


ساعاتی پیش این متن را تقدیمش کردم.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com