زبان فارسی creator: Andrew Power

زبان فارسی و گناه همگانی ما

این روزها دربارۀ زبان فارسی و نوشتار در وب و هکسره همانقدر خواندنیِ ریز و درشت به تورمان می‌خورد که اشتباه‌ها و غلط‌ها. توییتر و اینستاگرامِ افراد مشهور و نوشته‌های سادۀ سطح شهر و مغازه‌ها پر شده از غلط.

ادامۀ مطلب...

من در شبکه‌های اجتماعی

نوشته‌های مرتبط