دربارۀ زندگی

روزهایِ پیشِ رو

کسی، در جایی دور موسیقیِ کلاسیکِ غم‌باری گذاشته باشد و تو یادِ خاطراتت کنی. یادِ آن‌هایی که مرده‌اند. تا بفهمی روزهایی که پیشِ رو داری، عجیب‌تر از روزهایی‌ست که گذرانده‌ای.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com