دربارۀ زندگی

دنیا دو روزه ها، بیا یه کم کار کن

در حاشیهٔ عملگی چند روز پیش. فکر کن، در یک سالِ گذشته، بار جا به جا کرده‌ام، میت جمع و جور کرده‌ام، نوشتنی نوشته‌ام، چون عملهٔ کترینگ پذیرایی کرده‌ام و…IMG_1118

عکاس: دلبرِ غمگسارِ من؛ سیداحسان حسینی‌نسب

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com