برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

باز آمد بوی گند مدرسه…

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه]

وودی آلن در جایی گفته که ما آدم بزرگ‌ها موجودات ناسپاسی هستیم، چون هر روز صبح که از خواب پا می‌شویم خدا را بابتِ این‌که دیگر مجبور نیستیم برویم مدرسه شکر نمی‌کنیم.

کسی که روزهای بدی را در دوران مدرسه از سر گذرانده می‌خواهد بگوید که حسابی با وودی آلن هم‌قول است.

یک مطلب در همین زمینه:  بیرون کشیدنِ آقای معلم از لایِ زرورق

ورود مشترکان

یا همین امروز مشترک شوید و از مطالب ویژۀ کاغذ استنسیل بهره ببرید:

برخی از کتاب‌های من
کلت ۴۵ کلت ۴۵
reviews: 13
ratings: 59 (avg rating 3.69)

تذکره اندوهگینان تذکره اندوهگینان
reviews: 13
ratings: 28 (avg rating 4.18)

درخت به درخت به
reviews: 3
ratings: 16 (avg rating 3.31)

پادکست

اشتراک مطالب ویژه

کاغذ استنسیل مطالبِ ویژه‌ای برای مشترکان منتشر می‌کند. شما هم می‌توانید مشترک کاغذ استنسیل شوید و مطالب ویژه را کامل بخوانید.