دربارۀ فرهنگ

گفتم: احمد بیگدلی مرد

bigdel-1گفتم: احمد بیگدلی مُرد.
گفت: آررررررره
گفتم: احمد بیگدلی مُرد…
خندید.
به یادِ تنها ملاقات‌مان افتادم. می‌گفت: من نویسنده‌ای هستم در یکی از شهرهای یکی از شهرستان‌های اصفهان. حالا فکر می‌کنم واقعاً برای چه کسی مهم است که نویسنده‌ای شهرستانی چون احمد بیگدلی می‌میرد؟ کسی از خودش می‌پرسد او چطور زندگی کرد؟ یا در چه حالی جان داد؟ خبرنگارها چون شغال‌ها و مرده‌خوارها سر می‌رسند و خبر می‌سازند و آدم‌ها در رثای مرحوم شعر و نثر می‌نویسند. اما زندگی بیگدلی دوباره برنمی‌گردد. طعم خوش شادی و برخورداری را که احتمالاً ازش محروم بود نمی‌چشد… و در این حال فقط باید گفت: «خدا به خوبی پذیرایش باشد ان‌شاءالله.»
بخوانید:
+ گفتگوی فراموش شده حسام مطهری با احمد بیگدلی

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com