رمان زمستان فصل مردن نیست فرشته نوبخت

رمان زمستان فصل مردن نیست فرشته نوبخت

در آرت‌تاکس کارم را با یک معرفی کتاب شروع کردم. «زمستان فصل مردن نیست» اثر تازه‌ای از فرشته نوبخت است.
معرفی آن را تماشا کنید. از نظرات‌تان استقبال می‌کنم.
بنا داریم در آرت‌تاکس به‌شکلی تخصصی به موضوعات مختلف هنری و فرهنگی بپردازیم. از جمله فعالیت‌های‌مان معرفی آثار ادبی تازه، گفتگو با نویسندگان و… است.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟