دربارۀ فرهنگ

مخاطب سطحی امروز

نوشتۀ 30 مرداد 1391One Comment

متأسفانه برایِ مخاطبِ امروز اصلاً مهم نیست که منبع یک خبر یا تحلیل چه‌قدر قابل اعتماد است. در واقع مخاطبِ امروز آن‌قدر سطحی‌ست که به این قبیل مهمات فکر هم نمی‌کند!
سطحی بودنِ مخاطب، کودی مناسب برایِ تولدِ قارچ‌گونهٔ وب‌سایت‌هایِ خبری-تحلیلی است. مخاطبی که چه متنِ ویرایش‌شده پیشِ رویش بگذاری، چه متنی پر از ایراد نگارشی، متوجهٔ تفاوت‌شان نمی‌شود. متنی تحقیق شده به او ارائه کنی یا خیالاتی موهوم، فرق‌شان را نمی‌فهمد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

One Comment

نظر شما چیست؟