دربارۀ فرهنگ

فاقد شیء، معطی شیء نمی‌شود

کتاب‌خوانی در ایران هرگز با شیوهٔ دولتی به فرهنگ تبدیل نخواهد شد. همان‌گونه که ترویجِ حجاب با این شیوه نتیجهٔ معکوس داده است. در واقع سیاست‌ها و روش‌هایِ دولت (به معنای عام) چنان با «فرهنگ» در تضاد است که نمی‌توان از آن انتظارِ فرهنگ‌سازی داشت. «فاقدِ شیء، معطیِ شیء نمی‌شود». نمونهٔ فرهنگ‌سازیِ دولتی نگاهِ یک‌بعدی به دفاع مقدس است که سعی می‌کند جنگ را تقدیس و تنزیه کند و عیب‌هایِ آن را نادیده بگیرد. همین نگاه است که باعث شده برخی از مردم با گذشتِ کم‌تر از سه دهه از پایانِ جنگ، با طعنه و زبانِ تیز از رزمندگان و شهدا استقبال کنند.
شیوهٔ دولتی با انحصارطلبی، بریز و بپاش و عدد و ارقام سر و کار دارد. هرگز چنین شیوه‌ای منجر به فرهنگ‌سازی نخواهد شد.
 

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com