دربارۀ فرهنگدرخت به

عصرِ دل‌پذیرِ داستانی!

ششمین نشست لذت داستان

عکس یادگاری در پایان ششمین نشست لذت داستان

عصرِ امروز -شکرِ خدا- مجلسِ «ششمین لذت داستان» به هم‌نشینی با فرهادِ حسن‌زادهٔ مهربان و کاربلد و جمعی از داستان‌خوانان و داستان‌نویسان گذشت. داستانی خواندم و نقد شنیدم و از اینکه داستانم پسندیده شده است، خوشم شد. خدا را شکر. احسان حسینی‌نسب عزیز هم یاوری کرد، مهربانی کرد و از مجلس عکس برداشت تا به یادگار بماند. (خدا سوی دیده‌اش را افزون کند و مرامِ قدردانی به من بیاموزاند.) از فرهاد حسن‌زاده، علی‌اصغر عزتی‌پاک، مجید استیری و دیگران هم سپاسگزارم.
پایان‌بندی مجلس برای بعضی عکسِ یادگاری بود و برای ما کافه‌نشینی و چای‌خوری که آن هم به جان چسبید. جای شما خالی.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com