دربارۀ فرهنگ

خمینی‌ای که چمران هم داشت

فیلمِ «چ» را بالأخره دیدم. و به‌نظرم این فیلم فیلمِ چمران نبود، بلکه فیلمِ خمینی بود؛ خمینی‌ای که چمران هم داشت.
فیلمی خوش‌ساخت بود و خوش‌تکنیک. نمی‌فهمم آقایانی که این همه در موقعِ اکران علیه فیلم مصاحبه و سخنرانی کردند حرفِ حساب‌شان چه بود. ان‌شاءالله که قصدِ خیر داشتند.
خوابم می‌آید و بیش از این نمی‌توانم دربارهٔ فیلم بنویسم. فقط این‌که بعد از مدت‌ها اولین فیلمی بود که تماشایش خسته‌ام نکرد. فیلم مشتاقم کرد به خواندنِ کتابِ کردستانِ شهید چمران.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com