«این وب‌سایت، پس از 5 سال فعالیت در سال 90 به‌روزرسانی را متوقف کرد. آرشیو سایت تا مهرماه 1394 قابل دسترسی بود. اینک، به اصلِ خود بازگشته است: به نیستی. نیستی، سرنوشتِ محتومِ آن چیزی‌ست که بر پایه‌های سستِ وب بنا شده است. با احترام؛ حسام‌الدین مطهری – سردبیر خانهٔ کتاب اشا»

خانه کتاب اشا
خانه کتاب اشا

پروندهٔ خانهٔ کتاب اشا برای همیشه بسته شد. بعد از چهار سال محافظت از بایگانی مطالبی که همه با خونِ دل مهیا شده بودند، پس از پیشتازی در ساختِ وودکست‌ها و پادکست‌های حوزهٔ کتاب، خانهٔ کتابِ اشا به سرنوشتِ محتومش گردن نهاد.

خانهٔ خالی همیشه در معرضِ سوءاستفاده است. متأسفانه هکرها (عمدتاً عرب و اهلِ سعودی) مدام تلاش می‌کردند به لایه‌های اشا نفوذ کنند و برخی اوقات موفق شده بودند. چنانکه در سال 91 سایت برای ساعاتی به کلی از دسترس خارج و کلِ دیتابیس توسط هکرِ عربستانی حذف شد. خوشبختانه آن زمان توانستیم بخشِ عمدهٔ دیتابیس را برگردانیم. ولی حالا، مراقبت از این خانه در توان‌مان نیست. بهتر دیدم هزینه‌تراشی‌ها را تمام کنم.

از همهٔ آن‌هایی که برای برپا ماندنِ خانهٔ کتابِ اشا زحمت کشیدند، برایش نوشتند، با آن زیستند، در آنجا آموختند و قدرشناسانه قدم‌های موفقِ بعدی را برداشتند یا حتی قدرنشناسانه گذشته فراموش‌شان شد، به خاطرِ همراهی‌شان سپاسگزارم.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com