رمان کلت۴۵

چاپ دوم کلت45 به ته‌دیگ رسید

تا به حال در سه شهر مجلسِ نقدِ رمانِ کلت45 برپا شده است. غیر از تهران، حوزه هنری اراک با همکاری اداره کل ارشاد همان شهر، حوزهٔ هنری یزد و مجتمع فرهنگی گلستان کتاب مشهد مرحمت کرده‌اند و برای نقدِ رمانم از من دعوت کرده‌اند. بی‌اغراق تلخ‌ترین مجلس مجلسِ اراک بود که همشهری‌هایم به‌کمال از خجالتم در آمدند. اقامت در یزد و شنیدنِ نظراتِ منتقدانِ یزدی بعد از دو سال همچنان برایم خاطره‌ای دلپذیر است. سفرِ چند ساعته به مشهد طی این هفته که توفیقِ زیارت را هم نصیبم کرد به‌نیکی در خاطرم خواهد ماند. غرض سپاسگزاری بود از خوبی‌ها و بزرگواری‌هایی که در حق کلت45 و نویسنده‌اش روا داشته‌اند.
کلت45 دو ساله شد و چاپِ دومِ کتاب هم به تهِ دیگ رسید. پس از این چه خواهد شد، نمی‌دانم.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com