شعار تبلیغاتی Yes We Can | Sean Cowie

حرکت از شعار به کسب و کار یا برعکس؟

چطور باید به شعار تبلیغاتی برای برند برسیم؟ برخی -به‌اشتباه- مسیر را برعکس می‌روند: پیش از روشن شدنِ هدف، استراتژی، چشم‌انداز و روشِ کسب و کارشان، تگ‌لاین سفارش می‌دهند. اما شعار تبلیغاتی برند بر داشته‌های شما استوار است، نه برعکس.

شعار تبلیغاتی Yes We Can | Sean Cowie
شعار تبلیغاتی
Yes We Can | Sean Cowie

یک مثال به‌ظاهر بی‌ربط

مدتی قبل یکی از نزدیکانم از من خواست یک کسب و کار به او پیشنهاد بدهم. کسی حاضر شده بود یک مکانِ تجاری دراختیارش بگذارد. البته که اشتباه آمده بود، من مشاورِ کسب و کار نیستم. اما در حدِ سوادم به او گفتم: برای جا دنبال کسب و کار نگرد، برای کسب و کارت دنبالِ جا بگرد.

 

برای کسب و کار به دنبال شعار باش نه برعکس

دربارۀ شعار هم جملۀ بالا صادق است. برای کسب و کارِ مبهم و نامعلوم‌تان دنبالِ شعار نگردید. در اغلبِ موارد با سفارشِ تگ‌لاین مواجه می‌شوم؛ سفارش‌هایی که صاحبان‌شان اطلاعاتِ دقیقی دربارۀ کارشان، اهداف‌شان، مخاطب هدف‌شان، چشم‌اندازشان و امثالهم ندارند.

در طراحی شعار تبلیغاتی دانستنِ جزئیات مهم است. کپی رایتری که به طراحی شعار تبلیغاتی اقدام می‌کند باید چشم‌انداز، بازار هدف، هدف تجاری، مدل کسب و کار، شهر کسب و کار، زمینۀ کسب و کار، استراتژی کسب و کار، وجهه‌ای که صاحبانِ کسب و کار می‌خواهند داشته باشند و مواردی از این دست را به‌خوبی بداند.

 

بدون اطلاعات کار امکان‌پذیر نیست

بارها و بارها با سفارش‌دهندگانی روبه‌رو بودم که هیچ‌چیز برای‌شان آشکار نبوده است. متعجبم وقتی هنوز نمی‌دانند کسب و کارشان چیست، چطور به‌دنبالِ شعار تبلیغاتی می‌گردند.

وقتی صاحبانِ کسب و کار دقیقاً نمی‌دانند چه می‌خواهند و کجا قرار دارند، کپی رایتر یا استراتژیست محتوا هم نمی‌تواند به آن‌ها کمک زیادی بکند.

حرکتِ کسب و کار از ظاهرش (که شعار تبلیغاتی هم بخشی از آن است) شروع نمی‌شود. شما باید باطنِ کسب و کارتان را نشانِ کپی‌رایتر بدهید تا او در کمترین، موجزترین و اثرگذارترین کلمات، بهترین جلوه را به آن باطن ببخشد.


نوشته‌های مرتبط