رمان کلت۴۵

کتابی که سرِ ذوق می‌آورد!

مهدی یوسفی‌نکو: خیلی اهل مطالعه نیستم، اما در موردِ «کلت 45» قضیه فرق می‌کند. به نظرم خیلی حجیم آمد، آن هم برایِ منِ دور از مطالعه! برای این که نویسنده را سر ذوق بیاورم و بهش روحیه بدهم نشستم جلویش و دو فصل از کتاب را خواندم، اما انصافاً این کتاب بود که من را سر ذوق آورد. نتوانستم هر یک ساعت یک شکلات بخورم! نشستم و در عرض کمترین مدت تهش را درآوردم.
برایِ من فوق العاده بود. به‌نظرم می‌توان فیلمنامهٔ خوبی از این کتاب درآورد. دستِ نویسنده درد نکند که کمک کرد و میانگین سرانهٔ مطالعه را بالا برد!
از نظر من کتاب عالی بود. دور از هرگونه اغراق و تعارف واقعاً خوشم آمد.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟