hashie-bar-ketab

سایتِ پژوهشی تحلیلیِ «راهبردی» در ادامهٔ انتشارِ پرونده‌های تحلیلی خود، این بار به سراغِ موضوعِ نشر و بازارِ کتاب رفته است. در خلالِ مطالبِ این پرونده که از ابتدای امسال تا پایانِ تعطیلاتِ نوروز به مرور بر مطالبِ آن افزوده خواهد شد، پژوهشگرانِ سایت مطلبی مفصل دربارهٔ کتابِ «حاشیه بر کتاب» نوشته‌اند و آن را حلاجی کرده‌اند. در این مطلب به طورِ خلاصه و مختصر خواهید دید که در «حاشیه بر کتاب» به چه موضوعاتی و چقدر پرداخته شده است. برایِ خود من که نویسندهٔ کتاب بوده‌ام، مرورِ جداولی که در این مطلب ارائه شده است بسیار جالب بود.
اگر دوست دارید از زاویه‌ای دیگر و دور از حرافی‌ها «حاشیه بر کتاب» را بشناسید، می‌توانید به سایت راهبردی مراجعه کنید یا فایل PDF مطلب را دانلود کنید و بخوانید. این مطلب کم‌تر از ده صفحه است و بخشِ عمدهٔ آن را هم جداول پر کرده‌اند.

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویسم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ تجربه‌نویسی (UX Writing) و تبلیغ‌نویسی (Copywriting) مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com