رمان کلت۴۵

ایمیلی از یک مخاطب دقیق

متن زیر ایمیلی است که یکی از خوانندگان رمان کلت45 برای نویسنده ارسال کرده است. نظرات خانم نسرین میهن دوست را در ادامه می خوانید:

آقای مطهری سلام.
من کتاب کلت 45 را همین چند دقیقه ی پیش پس از تقریبا سه روز تمام کردم..نکاتی درباره اش به ذهنم رسید که دلم میخواست خدمتتان بگویم…شاید برای رسیدن به آرزویتان که در اول کتاب نوشته بودید مفید باشد..
اول اینکه به نظرم راوی داستان اصلا بی طرف نبود به وضوح خط فکری اش روشن بود و این اصلا خوب نبود حداقل برای جذاب تر شدن داستان بهتر بود هر دو طرف دعوا یعنی انقلابی های امام خمینی و مجاهدین خلق به یک اندازه تعریف می شدند بدون هیچ جهت گیری و بعد خواننده تصمیم می گرفت که حق را به کدام بدهد..ولی ان داستان اصلا فرصت فکر کردن در این باره را نمی داد..حتی اگر قصد اصلی شما فقط پرداختن به بخش درام داستان باشد هم باز به نظرمن به اندازه کافی موفق نبوده اید..ببینید من اصلا نتوانستم این همه تغییر زری را هضم کنم..به نظرم تبدیل شدن یک زن به همچین مجاهد
 سرسختی گرچه دلایل کافی مثل مرگ شوهرش در داستان دارد-که اصلا شما روی این کینه مانور نداده بودید.با وجود اینکه زری یک زن سنتی و عاشق خوانواده اش بود–ولی برای خواننده چگونگی آن شرح داده نشده بود..باید این پروسه بیشتر باز می شد..
یا  شک مینو..چطور به همچینم یقینی تبدیل شد..یا اینکه صالح..شما بیشتر از احساسات شخصی صالح حرف زده بودید و من نمیتوانستم با نماز نخواندنش بر سر جنازه ی مینو ارتباط برقرار کنم..
به نظرم داستان شما تعداد زیادی قهرمان داشت که هرکدام ارزش پرداختن زیادی داشتند که داستان را طولانی تر ازاین میکرد..شاید نباید اینقدر داستان شلوغ می بود ..گرچه الان که فکر میکنم هیچ بخشی قابل حذف نبود ..یا اینکه در دوجلد می نوشتید یا تعداد صفحات بیشتر می شد..نمیدانم..نویسنده نیستم..ولی حسم به من میگوید من به اندازه ی کافی با آدم های داستان نتوانستم ارتباط بگیرم گرچه داستان جای این قضیه را داشت و قلم شما هم روانی روایت بیشتر و بهتر را داشت..به طوری که باعث شود من خواننده بی آنکه خسته شوم کل امروز را به خواندنش اختصاص دهم..به هرحال باید
 تشکر کنم چون مدتها بود رمان نخوانده بودم..بعد از نامیرا بود انگار..کتاب شما کمترین لطفش این بود که حالا از وقتی که برایش پشیمان نیستم ..
بازهم تشکر امیدوارم همیشه موفق باشید..

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

داستان‌نویس، مربی و منتور ورزشی. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم و به آدم‌ها کمک می‌کنم برای به‌روزی، تن‌ورزی کنند.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس و کپی‌رایتر هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

تماس:

ایران، تهران
صندوق پستی: ۴۳۷-۱۳۱۴۵
hesam@hmotahari.com