درباره حسام الدین مطهری

من حسام‌الدین مطهری‌ام، کسی که فکر می‌کند، می‌نویسد و داستان می‌گوید.

رمان‌نویسی به قول میلان کوندرا «کاوش در هستی» است. هر رمان‌نویس، پیش از آنکه اثری بنویسد، آن اثر را زندگی می‌کند. منظور از «زندگی کردن» در اینجا، تجربۀ عین به عینِ چیزی که به رمان تبدیل می‌شود نیست، بلکه منظورم «تفکر و تجربه شهودی» است.

نوشتن برای من جستجویی‌ست افتان و خیزان در پی معنا و مفهوم زندگی. در این مسیر، کلمات نمایندۀ قدم‌های خونین من‌اند، چرا که این جستجو، جستجویی‌ست همیشگی و پررنج برای رسیدن به شادی حقیقی.

زندگی را موهبتی می‌دانم که باید شکرگزارش بود. زندگی سفری از نقطۀ پستی و هیچ، به نقطۀ کمال است. ما همه مسافریم. با این نگاه، آدمی امیدوار به حساب می‌آیم.

من برای سرگرم‌کردنِ مخاطبم داستان نمی‌گویم. می‌نویسم تا راوی نتیجه‌های کاوشگری‌ام باشم.

شاید بخواهید بدانید کی به دنیا آمده‌ام و کجا و چطور. زادۀ پاییز ۱۳۶۶ خورشیدی‌ام. بقیه‌اش هم اهمیتی ندارد.

ما برای فهمیدن به زمین آمده‌ایم و هر کس در هر نقشی، می‌باید در این مسیر حرکت کند.

 

تماس