خورجینِ انباشتهٔ داستان‌فروش دوره‌گرد

دستفروشی که متاعش داستان است پول در آوردن از نوشتن هر زمان روشی داشته است. چخوف به مجلاتِ ادبی زمانه‌اش داستان‌های کوتاه می‌فروخت. داستایوفسکی برای نشریاتِ ادبی رمان‌هایی به‌صورتِ پاورقی می‌نوشت که بعدها هر کدام شاهکارهای ادبی شدند. او داستان‌هایش را پیش‌فروش می‌کرد و پول‌شان را پیش‌خور. یوگنی ادواردویچ برتلس در کتابِ مشهورش «تصوف و ادبیاتِ …

ادامه مطلب

بادا که خداوند توانم را از من نگیرد

با محبت، این نوشته تقدیم به سید احسان حسینی‌نسبِ عزیز تام هنکس پسرِ جوانی دارد که درست هم‌قیافهٔ خودش است. کسی چه می‌داند؟ شاید او از آن جنس آدم‌فضایی‌ها است که خودشان همزمان باردار می‌کنند و باردار می‌شوند. بگذریم. جنابِ هنکسِ پدر، در جوانی نامه‌ای می‌نویسد خطاب به یکی از کارگردانانِ کله‌گنده و آدم‌حسابی آن روزگار. …

ادامه مطلب