داستانِ موتورسیکلتِ من از توقیف تا آزادی

[مدت‌زمان خواندن: ۴ دقیقه] کمتر از یک ماه پیش، موتورسیکلتم را توقیف کردند. ظاهراً همکاری جدیدی بین پلیس راهور و کلانتری‌ها شروع شده که به هر بهانه (و حتی بی‌بهانه) موتورسیکلت‌ها را متوقف می‌کنند و مدارک‌شان را می‌خواهند و اگر حتی یک مدرک همراهت نباشد، موتورت را توقیف می‌کنند. موتورِ من به‌دلیلِ نداشتنِ گواهینامه توقیف شد. درست یک سال …

ادامه مطلب

در جستجوی خدای موتورسوارها

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] سوییچ را می‌بندم و موتور را می‌گذارم روی جک وسط. خیز برمی‌دارم سمت در تعمیرگاه که می‌بینم ایستاده به نماز. یادم می‌رود در طول مسیر چقدر خدا خدا کردم و وهم و خیال بالا پایین کردم که این یکی کارش چطور است. هنوز به نماز است و در حال رکوع که من مرور می‌کنم همه …

ادامه مطلب