موتورسیکلت من

داستانِ موتورسیکلتِ من از توقیف تا آزادی

کمتر از یک ماه پیش، موتورسیکلتم را توقیف کردند. ظاهراً همکاری جدیدی بین پلیس راهور و کلانتری‌ها شروع شده که به هر بهانه (و حتی بی‌بهانه) موتورسیکلت‌ها را متوقف می‌کنند و مدارک‌شان را می‌خواهند و اگر حتی یک مدرک همراهت…

در جستجوی خدای موتورسوارها

سوییچ را می‌بندم و موتور را می‌گذارم روی جک وسط. خیز برمی‌دارم سمت در تعمیرگاه که می‌بینم ایستاده به نماز. یادم می‌رود در طول مسیر چقدر خدا خدا کردم و وهم و خیال بالا پایین کردم که این یکی کارش…