از چنگیزخان تا مردم جان‌برکف ایران!

[مدت‌زمان خواندن: ۴ دقیقه] عطاملکِ جوینی در تاریخِ جهانگشا در بابِ سقوطِ نیشابور به‌دستِ سپاهِ مغول ناله‌های بسیار کرده. نیشابوری که از آن دم می‌زند نه این نیشابورِ امروزی‌ست. فیروزه‌ای را تصور کنید بر انگشتریِ ایران؛ پرجلوه از تنفسِ علما و آبادیِ کتابخانه‌ها و برکتِ زمین. او می‌نویسد: «تمامتِ خلق را که مانده بودند از زن و مرد به‌صحرا …

ادامه مطلب

چالش مهاجران افغانستانی در ایران انسانی‌ست نه قومی

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] قریب به نیم‌قرن از آغازِ مهاجرت‌های جنگ‌زندگانِ افغانستانی به ایران می‌گذرد. بسیاری از خانواده‌های افغانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند دیگر با بسیاری از ساختارهای اجتماعی ایران خو گرفته‌اند؛ چه ساختارهای آشکار، چه نهان، چه آن‌ها که آزاردهنده بوده، چه آن‌ها که پذیرفتنی بوده است. خو گرفته‌اند چون در جایی نو خانه کرده‌اند. علی‌رغم …

ادامه مطلب