ریدن به جوگیری ملّت بدتر است یا دوشیدن و استحمارِ ملّت؟

[مدت‌زمان خواندن: ۴ دقیقه] وزارتِ ارشاد جمهوری اسلامی اداره‌ای زیرمجموعۀ معاونتِ فرهنگی‌اش دارد که کارش «سانسور» است. اسمش چیست؟ دفترِ فلان. حتی در نام‌گذاری این دفتر هم بی‌صداقتی و بی‌جسارتی هویدا است. و بعد در شیوۀ «ابلاغِ اصلاحات» یا اعلامِ «غیرمجاز» بودنِ یک کتاب. اسم اهمیت دارد، همانقدر که رسم اهمیت دارد. برای من و همکارانم که اهلِ کلمه‌ایم …

ادامه مطلب

آقای صالحی رنگی شدید

[مدت‌زمان خواندن: ۴ دقیقه] به‌تاریخِ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ یادداشتی به تیترِ «آقای صالحی ممکن است رنگی شوید» از این قلم در ایسنا منتشر شد. آن روزها، روزهای آغازینِ حضورِ سیدعباس صالحی در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بود. وزارتِ ارشادی که معلوم بود چوب لای چرخش می‌گذارند و تکیۀ وزیرش بر صندلی حکایتِ دولتِ مستعجل است. اما آن یادداشت چه …

ادامه مطلب

آقای صالحی ممکن است رنگی شوید

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] جناب آقای صالحی معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آدمی که به دولت‌ها امیدی‌اش نیست، شنیدنِ نام دکتر سیدعباس صالحی به‌عنوانِ معاونِ جدید فرهنگی دولتی جدید اندکی شادمانی در پی داشت. می‌نویسم اندکی، چون می‌دانم و حالا بیش از گذشته دانسته‌ام که هر کس به چهارچوب سیستم دولتی گرفتار شود، مثلِ کسی‌ست …

ادامه مطلب

ممیزی مسئولیت‌پذیر، پایانِ روند فرسایشیِ نشر

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] رک و راست باید پذیرفت که راهِ گریزی از ممیزیِ کتاب در ایران وجود ندارد. قوانینِ مصوبِ شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی به صورتِ رسمی، و ابرام و اصرارِ پشتِ پردهٔ نهادهایِ نظامی و شخصیت‌هایِ خاص همواره مانع از حذفِ ممیزیِ کتاب است. نه می‌توانیم ممیزان را حذف کنیم، نه ادارهٔ کتاب را. ایده‌آل آن است …

ادامه مطلب

حرفِ مرد یکی نیست!

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] حرفِ مرد یکی نیست چون وعده‌ها زود فراموش می‌شوند. درست است که حافظهٔ تاریخیِ مردمِ ما ضعیف است، ولی دو-سه ماه زمانِ زیادی برایِ فراموش‌کردن نیست. بنابراین از یاد نبرده‌ایم که رئیس‌جمهورِ جدید، در وعده‌هایِ انتخاباتی‌اش صریحاً گفت: به ممیزی پیش از انتشارِ کتاب اعتقادی ندارد.[۱] احتمال می‌رفت که او برایِ اجرایِ چنین وعده‌ای، شخصیتی …

ادامه مطلب