دین‌داری واقعی

دین‌داری واقعی و رنج بسیار بشر

مسئله دین برای منِ داستان‌نویس که در جامعه‌ای به‌ظاهر دین‌مدار زندگی می‌کنم همواره جالب توجه است. چه می‌بینم؟ دین‌داری واقعی یا؟

سامی یوسف

سامی یوسف – إنَّ فِی الجَنَّه

به دوستانی که تصور می‌کردند سامی یوسف در جایگاهِ یک فقیه، یا پاسدارِ سپاهِ پاسداران، یا تکبیرگوی وسطِ نماز جمعه، یا «مظلوم‌کِشِ» وسطِ هیئت باید بیاید و عرضِ اندام کند، پیشنهاد می‌کنم ویدئوی بالا را ببینند. این ویدئو از آلبومِ…

سامی یوسف

موسیقی اسلامی چیست؟ مقاله‌ای از سامی یوسف

اشاره: مدتی قبل مقاله‌ای از سامی یوسف با عنوانِ «موسیقی اسلامی چیست؟» به چشمم خورد. اصلِ مقاله برای مجلهٔ ۵۰۰ مسلمانِ تأثیرگذار سال ۲۰۱۵ نوشته شده بود و زبانِ انگلیسی داشت. به یکی از مدیرانِ یکی از سایت‌های خبری خبر…

دفع نخبگان با بهترین کیفیت: تاختن به سامی‌یوسف برای چه؟

یک روز به سرم زد راه بگیرم سمت تاجیکستان و بینِ هم‌زبان‌های خوش‌سخنم چرخی بزنم. نشستم به بررسی. از این و آن پرس و جو کردم. به مطلع‌ها ایمیل روانه کردم. در وب جستجو کردم و آخرِ آخرش با خواندنِ…

صدای امام موسی صدر از گلوی سامی یوسف می‌آید

امام موسی صدر زندانی نیست، اسیر نیست، او روحی جاری در زمان و مکان است. روحی که گاهی در سخنرانی‌ها و کتاب‌های منتشر شده از او حلول می‌کند و امروز در موسیقی سامی یوسف جریان پیدا کرده است. این ادعایِ…