مجاهدین خلق

اهریمنی که شادابی را چاشنی گلوله کرد

این عکس برایم تذکر است. احتمالاً چیز یا چیزهایی را هم به یادِ شما بیاورد. ممکن است برای یکی نالهٔ کردهای کشتارشدهٔ عراقی را تداعی کند. برای دیگری شاید جسدِ سوختهٔ یک معلم یا دوچرخه‌ساز را به  یاد بیاورد و برای…