اهریمنی که شادابی را چاشنی گلوله کرد

این عکس برایم تذکر است. احتمالاً چیز یا چیزهایی را هم به یادِ شما بیاورد. ممکن است برای یکی نالهٔ کردهای کشتارشدهٔ عراقی را تداعی کند. برای دیگری شاید جسدِ سوختهٔ یک معلم یا دوچرخه‌ساز را به  یاد بیاورد و برای یکی دیگر، احتمالاً عمامه‌ای خونین یا ساختمانی منفجرشده را. اما برای من، این تصویر، فقط …

ادامه مطلب