در حاشیهٔ گوش‌‌سپاری به «آهوی بختِ من گُزل»

هر وقت برای کشتنِ یک داستان کمرِ همّت بستید، بی‌درنگ آن را بلند برای دیگران بخوانید. یا در حالِ خواندنش صدای‌تان را ضبط کنید و فایلِ صوتی را به دیگران عرضه کنید. ساحتِ داستان ساحتِ کلمه است. جهانِ کلمات مثلِ کالبدی‌ست که تا روحِ اندیشه، تفکر و تک‌سواریِ خواننده در آن دمیده نشود حیات ندارد. …

ادامه مطلب