چطور به یک کپی رایتر سفارش بدهیم؟

۱۰ فرمان برای ارائه سفارش به کپی رایتر

چطور به یک کپی رایتر سفارش بدهیم؟ ده فرمانِ ساده برای ارائۀ سفارش به یک کپی رایتر به‌ذهنم می‌رسد که با شما در میان می‌گذارم. اگر این ده فرمان را رعایت کنید، بهرۀ بهتری از خدمات کپی رایتینگ خواهید برد.

مشتری امروز هنر، نه هنر را می‌شناسد نه جنون را

هنرمند با جنون بیگانه نیست. بسیاری از آنچه می‌بینیم و حقیقتش می‌پنداریم جز «دروغ» نیست. آدم‌ها، لبخندها، نگاه‌ها، شیرین‌ترین خطاب‌ها… ذات هنر زادهٔ جنون است. اما مشتری امروزِ هنر نه ذات هنر را می‌شناسد نه با جنون آشناست. عافیت، ترجیح…

نوآوری

عقل و حماقت؛ فاصله میان نوآوری و شکست

هیچ بازارِ نویی با نوآوریِ بی‌دلیل تصاحب نمی‌شود. نوآوریِ منطقی، نتیجهٔ مسلّمِ «نیازِ نو» است. فقط کسانی که زیر و بمِ کار را می‌شناسند و از خلاقیت بهره برده‌اند می‌توانند نوآورانِ واقعی باشند. نوآوری برای نوآوری هیچ ارتباطی با خلاقیت و اندیشیدن…