زندگی تکرار تکرار نیست

زندگی تکرار تکرار نیست | متنی درخشان از خشایار دیهیمی

یک اشاره: زندگی تکرار تکرار نیست عنوان نوشته‌ای از خشایار دیهیمی است. در توضیح باید بگویم نوشته‌ای که می‌خوانید مدت‌ها پیش به قلم خشایار دیهیمی بزرگ در شمارۀ اول مجلۀ اندیشه پویا منتشر شده است. شبی از من پرسید «چرا…

هنر و دو سرچشمه: جانِ شیرین، جانِ تلخ

جنابِ خشایارِ دیهیمی بزرگ در تحلیلِ هنرمند، از دو مفهومِ «جانِ شیرین» و «جانِ تلخ» یاد می‌کند.* در مجلسی این دو مفهوم را از او شنیدم. شبی به سؤالی دربارهٔ آثارِ نویسنده‌ای فقید پاسخ می‌داد و می‌گفت: نویسنده می‌تواند تلخ…

ابوالحسن نجفی

وز شمار خرد هزاران بیش

اندک‌زمانی پیش کسالت ابوالحسنِ نجفی را راهی بیمارستان کرد. اندکی بعدترش کسانی به دیدارش رفتند، عکس گرفتند و خداحافظی کردند. اندکی بعدترش کسی در جایی نوشت نجفی بیمار است، حقوقِ بازنشستگی ندارد، و این آخر و عاقبتِ او است که…