کلت ۴۵ آماده شلیک شد

حسام‌الدین مطهریحسام‌الدین مطهری –روزنامه‌نگار- از پایانِ نگارشِ اولین رمانِ خود خبر داد.

کلت ۴۵ عنوانِ اولین رمانِ این روزنامه‌نگارِ حوزهٔ کتاب است که به گفتهٔ خودِ وی، حاصلِ کارِ او در سال‌هایِ ۸۹ و ۹۰ است.

مطهری به فارس گفته است یک کارشناسِ تاریخی در حال مطالعهٔ رمانِ او است تا ایرادی در این زمینه نداشته باشد. این در حالی‌ست که طبقِ گفته‌هایِ مطهری او این رمان را پس از مطالعهٔ هزاران صفحه کتابِ تاریخی نگاشته است.

داستانِ کلت ۴۵ روایت‌گرِ زندگیِ خانواده‌ای ساده از پیش از انقلاب تا سالِ ۱۳۶۰ است. زندگیِ این خانواده تحتِ تأثیرِ رویدادهایِ سیاسی متحول می‌شود و سرانجامِ تکان‌دهنده‌ای پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود این اثر حدود ۵۵۰ صفحه داشته باشد.

بناست مؤسسه شهرستان ادب بر اساسِ قراردادش با حسام مطهری، کلت ۴۵ را روانهٔ بازارِ نشر کند.

نوشته‌های مرتبط