حسام الدین مطهری

لذت افزودۀ خواندن در دانشگاه بین‌المللی قزوین

حسام الدین مطهری در دانشگاه بین‌المللی قزوین

حسام‌الدین مطهری روز ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ برای دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین سخنرانی کرد.

مطهری میهمان جهاد دانشگاه دانشگاه قزوین بود تا دربارۀ «لذت افزودۀ خواندن» سخنرانی کند.

بخشی از مطالب مطرح‌شده در این جلسۀ مفصل و بانشاط را می‌توانید در ایسنا بخوانید.

 

نوشته‌های مرتبط