بازنویسی رمان تازۀ حسام‌ الدین مطهری پایان یافت

حسام الدین مطهری حسام‌الدین مطهری
حسام الدین مطهری | عکاس: فاطمه حسن‌وند

بازنویسی رمان تازۀ حسام‌ الدین مطهری پایان یافت. تذکرۀ اندوهگینان نامِ رمانِ جدید حسام‌الدین مطهری است.

تذکره اندوهگینان بیش از ده مرتبه -بی‌رحمانه- بازنویسی شد. کارِ نگارشِ این رمان از فروردین ۱۳۹۳ آغاز شد.

حسام‌الدین مطهری نسخۀ نهایی تذکره اندوهگینان را امروز ۱۹ آذرماه ۱۳۹۵ به ناشر تحویل داد. قرار است این رمان را نشر اسم منتشر کند.

رمانِ تازۀ حسام‌الدین مطهری فضایی کاملاً متفاوت با رمانِ پیشینِ او «کلت۴۵» دارد.

به‌عقیدۀ مطهری، تذکرۀ اندوهگینان مخاطبانی متفاوت با مخاطبانِ آثار پیشینش خواهد داشت.

در اینجا می‌توانید بخشی از متنِ کتاب را بخوانید.

مطالب مرتبط با این رمان را در توییتر دنبال کنید:

نوشته‌های مرتبط