حاشیه بر حاشیه!

امیر محزونیه: کتاب از موضوعاتی است که سر و صدا زیاد دارد اما همهٔ این های و هوی‌هایی که در اطراف آن است تا  به حال مشکلی را از درد بی‌درمان آن حل نکرده است. همه از کمبود مطالعه می‌نالند اما کمتر کسی می‌داند که واقعاً باید چه کرد و از کجا شروع کرد. دلیل…

کلتِ۴۵ و حفره بلای سیاست

سایت تریبون – محمد ثقفی: «آدم‌ها همیشه فکر می‌کنند اتفاقات بد فقط مال دیگران است. اما چرخ زندگی می‌چرخد و بالاخره روی تلخش را به همه نشان می‌دهد. درست وقتی حواست به خوشی‌هاست، بلا یک حفره در زندگی‌ات پیدا می‌کند. آن وقت خودش را مثل خون مسموم توی رگ‌های زندگی می‌دواند و همه‌ی عضلاتِ کاری…