چطور کتاب انتخاب کنیم؟ کتاب خوب چیست؟ چه کتابی خوب است؟

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] کافی‌ست به کسی بگوئید «کتاب بخوان» تا از او این سؤال را بشنوید: «چه بخوانیم؟». راستی چه کتابی خوب است و کتاب خوب چیست؟ این‌ها سؤال‌های اساسی‌ای هستند که هر کتاب‌نخوان و هر کتاب‌خوانی باید بپرسد. گروه دوم باید جوابش را بلد باشند و گروه دوم باید دنبال پاسخ بگردند. در گروه اول، شاید این …

ادامه مطلب

انتخاب‌های متوسط راضی‌کننده نیست آقای معاون!

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] هفتهٔ گذشته تکلیف دو رسانهٔ «مهمِ» حوزهٔ کتاب در کشور معلوم شد. این دو رسانه (نشریهٔ کتابِ هفته و خبرگزاری کتاب) از آن رو «مهم» توصیف شدند که متأسفانه رسانه‌های بی‌رقیب و یکه‌تازند. پیش‌تر بارها نوشته و گفته‌ام که یکی از فاکتورهایِ رونقِ کتاب‌خوانی در کشور قطعاً افزایشِ رسانه‌هایِ مستقلِ آگاهی‌دهنده و بحث‌برانگیزِ حوزهٔ کتاب …

ادامه مطلب

ارواحِ متحرکِ کاغذی

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] سال‌ها پیش، در سفری مجردی به رشت گذارم به کتاب‌فروشیِ دنج و جمع و جوری افتاد که کتابِ دستِ دوم می‌فروخت. دقایقی طولانی لایِ کتاب‌ها سر چرخاندم. چشمم پشتِ جانِ شیفته بود که پولم نمی‌رسید. ناچار دنبالِ چیزهایِ ارزان‌تر گشتم. کتابی خریدم از نادرِ ابراهیمی که سرگذشتِ یک صعود به کوهی در ایران بود. در …

ادامه مطلب

مشت‌هایِ گره‌کرده بیش‌ترند یا تیراژِ کتاب‌هایمان؟

[مدت‌زمان خواندن: ۶ دقیقه] هر چه می‌کشیم از این «خودی» و «غیرخودی»ست. سال‌هاست که پتانسیل‌هایِ جمهوریِ اسلامی در عرصهٔ فرهنگ صرفِ تاراندنِ «غیرخودی»ها و ریخت و پاش به پایِ «خودی»ها شده است. اصلاً آن انقلابی که به زورِ بنر و بیلبرد می‌خواهیم «فرهنگی»اش بنامیم، چه دستاوردِ فرهنگی‌ای دارد؟ رابطۀ کتابخوانی و جمهوری اسلامی رابطۀ جن است و بسم‌الله!

ادامه مطلب

ممیزی مسئولیت‌پذیر، پایانِ روند فرسایشیِ نشر

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] رک و راست باید پذیرفت که راهِ گریزی از ممیزیِ کتاب در ایران وجود ندارد. قوانینِ مصوبِ شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی به صورتِ رسمی، و ابرام و اصرارِ پشتِ پردهٔ نهادهایِ نظامی و شخصیت‌هایِ خاص همواره مانع از حذفِ ممیزیِ کتاب است. نه می‌توانیم ممیزان را حذف کنیم، نه ادارهٔ کتاب را. ایده‌آل آن است …

ادامه مطلب

سبکِ زندگیِ اسلامی یا مصرف‌گراییِ اسلامی؟

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه] بگذریم از دست‌مالی شدن و بازیچه کردنِ مفاهیم مختلف. بگذریم از همایش‌بازی و سفره‌گستری به بهانهٔ مفاهیمِ اصولی. اگر می‌خواهیم برایِ مفهومِ سبکِ زندگی کاری کنیم، باید چند نکته در نظرمان باشد: ۱. سبکِ زندگی با فرهنگ مترادف نیست. بلکه سبکِ زندگی فرزند و زاییدهٔ فرهنگ است. خیلی هم پیچیده و گسترده نیست. ۲. دایره …

ادامه مطلب