انتخاب‌های متوسط راضی‌کننده نیست آقای معاون!

هفتهٔ گذشته تکلیف دو رسانهٔ «مهمِ» حوزهٔ کتاب در کشور معلوم شد. این دو رسانه (نشریهٔ کتابِ هفته و خبرگزاری کتاب) از آن رو «مهم» توصیف شدند که متأسفانه رسانه‌های بی‌رقیب و یکه‌تازند. پیش‌تر بارها نوشته و گفته‌ام که یکی از فاکتورهایِ رونقِ کتاب‌خوانی در کشور قطعاً افزایشِ رسانه‌هایِ مستقلِ آگاهی‌دهنده و بحث‌برانگیزِ حوزهٔ کتاب …

ادامه مطلب

مشت‌هایِ گره‌کرده بیش‌ترند یا تیراژِ کتاب‌هایمان؟

هر چه می‌کشیم از این «خودی» و «غیرخودی»ست. سال‌هاست که پتانسیل‌هایِ جمهوریِ اسلامی در عرصهٔ فرهنگ صرفِ تاراندنِ «غیرخودی»ها و ریخت و پاش به پایِ «خودی»ها شده است. اصلاً آن انقلابی که به زورِ بنر و بیلبرد می‌خواهیم «فرهنگی»اش بنامیم، چه دستاوردِ فرهنگی‌ای دارد؟ رابطۀ کتابخوانی و جمهوری اسلامی رابطۀ جن است و بسم‌الله!

ادامه مطلب

ممیزی مسئولیت‌پذیر، پایانِ روند فرسایشیِ نشر

رک و راست باید پذیرفت که راهِ گریزی از ممیزیِ کتاب در ایران وجود ندارد. قوانینِ مصوبِ شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی به صورتِ رسمی، و ابرام و اصرارِ پشتِ پردهٔ نهادهایِ نظامی و شخصیت‌هایِ خاص همواره مانع از حذفِ ممیزیِ کتاب است. نه می‌توانیم ممیزان را حذف کنیم، نه ادارهٔ کتاب را. ایده‌آل آن است …

ادامه مطلب

سبکِ زندگیِ اسلامی یا مصرف‌گراییِ اسلامی؟

بگذریم از دست‌مالی شدن و بازیچه کردنِ مفاهیم مختلف. بگذریم از همایش‌بازی و سفره‌گستری به بهانهٔ مفاهیمِ اصولی. اگر می‌خواهیم برایِ مفهومِ سبکِ زندگی کاری کنیم، باید چند نکته در نظرمان باشد: ۱. سبکِ زندگی با فرهنگ مترادف نیست. بلکه سبکِ زندگی فرزند و زاییدهٔ فرهنگ است. خیلی هم پیچیده و گسترده نیست. ۲. دایره …

ادامه مطلب