دفع نخبگان با بهترین کیفیت: تاختن به سامی‌یوسف برای چه؟

[مدت‌زمان خواندن: ۵ دقیقه] یک روز به سرم زد راه بگیرم سمت تاجیکستان و بینِ هم‌زبان‌های خوش‌سخنم چرخی بزنم. نشستم به بررسی. از این و آن پرس و جو کردم. به مطلع‌ها ایمیل روانه کردم. در وب جستجو کردم و آخرِ آخرش با خواندنِ چند جملهٔ به‌ظاهر ساده، بدونِ قطعیت و شبیه به گمانه از بیخ و بُن پشیمان …

ادامه مطلب

مردمی که ما باشیم…

[مدت‌زمان خواندن: ۳ دقیقه] همهٔ مردمِ ما فیلسوف‌اند، یا دیگر خیلی بخواهم تخفیف بدهم و قَسمت بدهم که «نه» توی حرفم نیاوری، قبول کن نصفِ ملت اندیشهٔ فلسفی دارند. آنالیز و بررسی مسائل پساساختاری در دنیای اومانیستی وظیفهٔ ملی، مکتبی و روشنفکرانهٔ آحاد ملتِ هوشیارِ ما است. ماشاءالله ارسطو را همه می‌شناسند، قاطبهٔ مردم قصهٔ شوکران را حفظ هستند. …

ادامه مطلب

گریز از فتح

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه] بعید است در ایران مرد و زن یا کودکی مدرسه‌رو باشد که اسمِ چنگیز و رسمِ مغول را شنیده باشد و به نیکی از آن‌ها یاد کند. بعید است اهلِ ایران باشی و به مقاومت در برابرِ محمودِ افغان، چنگیزِ مغول، اسکندر مقدونی، شاهانِ زیاده‌طلبِ عثمانی و آزارِهای حکومتِ اموی و عباسی و استعمارگری انگلیس …

ادامه مطلب

مردِ تیغ‌کشیده، هم زخم می‌زند هم زخم می‌خورد

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه] چند روز است می‌خواهم بگویم یا بنویسم: «می‌دانم کجای‌تان می‌سوزد.» و اطمینان دارم از کمّ و کیفِ این جمله. اگر سوختن نبود، جماعتِ سردرگریبانِ کپی‌بردارِ تنگ‌نظر چشم چشم نمی‌کردند و دنبالِ سرِ خبرها راه نمی‌افتادند تا بلکه جایی اسم و نشانم را گیر بیاورند که به طعنه و هجو یادم کنند. رها کنم. نیامدم که …

ادامه مطلب

فارسی‌نویسی در ویندوز ۸ و ۱۰ با لیبره آفیس و تری لی اوت

[مدت‌زمان خواندن: ۵ دقیقه] لیبره آفیس چیست؟ بهترین کیبورد فارسی کدام است؟ چطور در سیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف فارسی بنویسیم؟ لیبره آفیس چه تفاوتی با مایکروسافت آفیس دارد؟ (این تجربه را -از سرِ قدردانی- به سیدرضا شکراللهی و سازندهٔ نرم‌افزار تری‌لی‌اوت تقدیم می‌کنم) نکته: اگر حوصلهٔ خواندنِ سابقهٔ جستجوگری‌ام و راه‌های مختلفی را که برای رسیدن به نتیجه آزمودم …

ادامه مطلب

تریلرهای تازهٔ دو کتابِ تازه

[مدت‌زمان خواندن: < 1 دقیقه] «راهنمای کتاب» و «درختِ به» از پیِ هم و چند روز مانده به آغازِ سال ۹۴ منتشر شدند. تریلر درخت به و تریلر راهنمای کتاب را با ساده‌ترین امکانات و کم‌ترین تجهیزات ساختم و منتشر کردم. می‌توانید تماشای‌شان کنید.

ادامه مطلب