هفت‌راه: تلاش‌های قابلِ تقدیرِ نویسندهٔ جوان

[مدت‌زمان خواندن: ۲ دقیقه] مجله فرهنگی هفت راه – گروه کتاب: خیلی از ناشرها فکر می‌کنند کارشان تازه وقتی که کتاب را از نویسنده تحویل گرفتند شروع می‌شود؛ همانطور که خیلی از نویسنده‌ها هم فکر می‌کنند کارشان وقتی کتاب را تحویل ناشر دادند تمام شده است. گروه اول کاری به نیازهای بازار نشر، گلچین کردن نویسنده‌ها و تلاش برای …

ادامه مطلب