چطور کتاب انتخاب کنیم؟ کتاب خوب چیست؟ چه کتابی خوب است؟

کافی‌ست به کسی بگوئید «کتاب بخوان» تا از او این سؤال را بشنوید: «چه بخوانیم؟». راستی چه کتابی خوب است و کتاب خوب چیست؟ این‌ها سؤال‌های اساسی‌ای هستند که هر … ادامه خواندن چطور کتاب انتخاب کنیم؟ کتاب خوب چیست؟ چه کتابی خوب است؟