سعید مکرمی عزیز! فارغ از نقدهایی که ممکن است به تو و نشر اسم داشته باشم، و جدا از اینکه آبِ ناشر و نویسنده هیچوقت توی یک جو نمی‌رود، تو را تحسین می‌کنم.

راسوها را به‌میزانِ بدگِلی و چاپلوسی و بدگویی و سعایت‌شان قدر می‌شمارند و بر صدر می‌نشانند، اما غمت نباشد برادر، خداوند بندگانش را آزاد و آزاده آفرید و بر تو واجب است که از آزادگی‌ات پاسداری کنی.

جلال از خدا بطلب نه از نیازمندان و ناتوانان. این جماعتِ بدگِلِ تنگ‌نظر، دیر یا زود از درشکه می‌افتند؛ چه آنکه سنّتِ جهان همین بوده است.

نه در جانبِ این بمان، نه به جانبِ آن برو. آنجایی بایست که خدایت فرمان داده است.

تو را تحسین می‌کنم نه چون بین‌مان قرار و وعده‌ای حرفه‌ای برقرار است، بلکه تلاش، جسارت و حرکتت را ستایش می‌کنم. در زمانۀ غرغروها و بزدل‌ها و گریزنده‌ها و زالوصفت‌ها و راسورفتارها، تو کارت را می‌کنی و این سزاوار قدردانی است.

تو را به‌خاطرِ آنچه گفتم و داری ستایش می‌کنم تا بر داشته‌هایت پایمردی کنی، پیش بروی و همچنان -همچون گذشته- جزئیات را قدر بشمری.

سعید مکرمی عزیز! به‌قدرِ فهم و تجربۀ اندکم بشارت می‌دهم که فردای کارِ تو روشن است. تو با وسواس و دقت گروهی ساخته‌ای که در آینده‌ای نزدیک منشأ برکت خواهند شد. حتی اگر هر یک از اعضای گروهِ کتابفروشی یا نشرِ اسم گروه را ترک کنند، هر جا که باشند منشأ خیر و تغییر خواهند شد.

تو در آغازِ ساختنِ یک بنای بلندِ پُرخیری که در سال‌های پیشِ رو، یک جریانِ مؤثر، مفید و پویا در زمینۀ کتاب خواهد شد. اتفاق بزرگی است و به همین اندازه در خطری. شیاطینِ جنّ و انس گرداگردِ بندگان خدا هستند تا برابر نشرِ خیر سنگ‌اندازی کنند.

این موهبت و برکتی است خداوندی که نصیبِ هر کسی نمی‌شود. قدر موهبت را بدان برادر.

قدردانی از خوبی‌ها رسالتی انسانی است. جهان به بودنِ خوب‌ها بهتر می‌شود و خوبی‌ها، با قدردانی منتشر می‌شوند. از خداوندِ کفایت‌کنندۀ یکتا برای تو و همراهانت امان از شرّ حاسدان و شیاطین می‌طلبم.

برادرت: حسام‌الدین مطهری

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور. این روزها برای امرار معاش به حرفۀ کپی‌رایتینگ مشغولم.

نظر شما چیست؟

حسام‌الدین مطهری

من داستان‌نویس، کپی‌رایتر، یو ایکس رایتر و استراتژیست محتوا هستم. دربارۀ انسان می‌نویسم و قصه می‌بافم. این کار برایم نوعی جستجوگری است: جستجوی نور.

با من در ارتباط باشید

ایران، تهران
صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۴۳۷

T: +98 912 833 34 52
E: [email protected]