معرفی محصول


  • اشتراک گذاری

چطور محصول یا خدماتمان را تبلیغ کنیم؟

شما تمایل دارید اطلاعاتی دربارۀ حرفه‌تان به دیگران بدهید. معتقدید آن‌ها به‌درستی ارزشِ کارِ شما را نمی‌شناسند. از کیفیتِ کارتان بی‌خبرند. دیگران را به شما ترجیح می‌دهند. غرهای زیادی در این باره دارید. پس یقیناً باید راه بدانیم چطور محصول یا خدماتمان را تبلیغ کنیم.

چطور محصول یا خدماتمان را تبلیغ کنیم
Audience by Olia & Roma

ما همه فروشنده‌ایم

شما یک فروشنده‌اید. فرقی ندارد چه کسب و پیشه‌ای داشته باشید، در هر حال هر روز به فروش یک خدمت یا محصول مشغولیت دارید. همۀ ما به‌واسطۀ رفعِ نیازِ مشتریان‌مان (ارباب‌رجوع، مشتری، شاگرد و…) درآمد کسب می‌کنیم.

 

… را با عنوان شغلی‌تان پر کنید

بسیار خوب، […] یک نیاز عمومی را رفع می‌کند. پس خواهان خواهد داشت. اما نمی‌توان در اتاق دربسته به‌انتظار نشست یا در محراب دست به آسمان برد و نان طلب کرد.

[…] اهمیتِ زیادی دارد. بدونِ اطلاع‌رسانیِ درست، مردم هرگز از کیفیت، برتری و اهمیتِ کارِ ما باخبر نخواهند شد.

«تبلیغات» واژۀ دستمالی‌شده‌ای است. خودم هم ترجیح می‌دهم آن را به کار نبرم. اما کاری که باید بکنیم همین است. اگر بدانیم چطور محصول یا خدماتمان را تبلیغ کنیم انگیزۀ بیشتری برای ادامۀ راه خواهیم داشت و لذتِ بیشتری هم نصیب‌مان می‌شود.

ادامۀ مطلب...

چطور محصول یا خدماتمان را تبلیغ کنیم؟
۵ (۱۰۰%) ۲ votes